1. Algemeen

1.1 Dit privacybeleid beschrijft hoe V.O Afbouw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt die door gebruikers worden verstrekt bij het gebruik van de website van V.O Afbouw.

1.2 V.O Afbouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

 1. Verzameling van persoonlijke gegevens

2.1 V.O Afbouw verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers wanneer zij gebruik maken van de website van V.O Afbouw, bijvoorbeeld wanneer zij een contactformulier invullen.

2.2 De persoonlijke gegevens die V.O Afbouw verzamelt, omvatten onder andere naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie die gebruikers verstrekken via de website.

2.3 V.O Afbouw verzamelt ook automatisch gegenereerde gegevens over het gebruik van de website, zoals IP-adressen en informatie over het gebruikte apparaat.

 

 1. Doeleinden van de verwerking

3.1 V.O Afbouw verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen reageren op vragen en verzoeken van gebruikers.
 • Om de website van V.O Afbouw te verbeteren en te optimaliseren.
 • Voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of andere informatie over V.O Afbouw.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 1. Delen van persoonlijke gegevens

4.1 V.O Afbouw zal persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of als V.O Afbouw hiertoe wettelijk verplicht is.

4.2 In het geval van het delen van persoonlijke gegevens met derden, zal V.O Afbouw ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om de privacy van gebruikers te beschermen.

 

 1. Opslag en beveiliging

5.1 V.O Afbouw zal persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

5.2 V.O Afbouw zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Rechten van gebruikers

6.1 Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen.

6.2 Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

6.3 Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met V.O Afbouw via de contactgegevens op de website.

 

 1. Wijzigingen

7.1 V.O Afbouw behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op de website van V.O Afbouw.

7.2 Wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht vanaf het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd.

 

 1. Contact

8.1 Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid of de verwerking van persoonlijke gegevens door V.O Afbouw, kunnen gebruikers contact opnemen met V.O Afbouw via de contactgegevens op de website.

 

Dit is het privacybeleid voor de website van V.O Afbouw. Door het gebruik van de website stemt de gebruiker in met de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.